การกุศล - Laguna Phuket Triathlon
Laguna Phuket Triathlon is Asia’s premier destination triathlon featuring a unique 1.8K swim, 55K bike and 12K run through spectacular tropical scenery.
Laguna Phuket Triathlon, Tri-fest, Triathlon, Sport, Thailand
15026
page-template-default,page,page-id-15026,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

การกุศล

การกุศล

พันธกิจเพื่อสังคม: การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นชุมชนในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สิ่งอำนวย ความสะดวก และกิจกรรมสันทนาการ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้กับชุมชนทั้งในระดับ ท้องถิ่นและนานาชาติ

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ (Triple Bottom Line) และผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน โดยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ

การผสานเข้ากับสังคมระดับท้องถิ่น นำมาซึ่งความทรงจำและเป็นประสบการณ์ อันน่าประทับใจของแขก เข้าพักใน แต่ละโรงแรมและพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความมั่นคง อันน่าเป็นแบบอย่าง ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการของมูลนิธิที่ดำเนินการประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกับลากูน่า ภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งดำเนินการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และทัพเรือภาค 3 และโครงการ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯเป็นเงินที่ได้รับ บริจาคจากทั้ง นักท่องเที่ยว พนักงาน ชาวชุมชนในพื้นที่ และเงินสมทบจากบริษัท