กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา (ยกเลิก)

กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา (ยกเลิก)

ประกาศยกเลิกกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ปี 2563

 

การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน แม้รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่รัฐมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เราได้ตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในปีนี้ เพื่อให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับการแข่งขันรายการ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา รายการไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์ และรายการทวิกีฬา

 

เราเข้าใจดีว่านักกีฬาที่ตั้งใจจะมาวิ่งอาจจะรู้สึกผิดหวัง เรามีแผนจะจัดวิ่งการกุศลอีกครั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นักกีฬาที่สมัครวิ่งปีนี้ไว้แล้วจะได้สิทธิ์แข่งขันปีหน้าโดยอัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก

 

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Go To Race พาร์ทเนอร์ในการรับสมัครออนไลน์ของเราที่อีเมล info@gotorace.com

 

เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจจากทุกท่าน