กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา

กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา

จากผลการตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในปีนี้ยังประกอบไปด้วย “กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตร” ระยะทาง 5 กม. 10 กม. และวิ่งยุวชน 2 กม. สำหรับนักวิ่งรุ่นจิ๋ว โดยจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ก่อนรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา 1 วัน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

วันแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิการยน 2563

 

ระยะทาง: 10 กม. / 5 กม. / วิ่งยุวชน 2 กม.

 

ค่าสมัคร: 

 

10 กม. ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาออนไลน์ (ถึง 15 พ.ย. 2563) 650 บาท 22 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาขายหน้างาน (21 พ.ย. 2563) 700 บาท 22 ดอลลาร์สหรัฐ

 

5 กม. ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาออนไลน์ (ถึง 15 พ.ย. 2563) 500 บาท 17 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาขายหน้างาน (21 พ.ย. 2563) 550 บาท 17 ดอลลาร์สหรัฐ

 

วิ่งยุวชน 2 กม. ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาออนไลน์ (ถึง 15 พ.ย. 2563) 400 บาท 14 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาขายหน้างาน (21 พ.ย. 2563) 450 บาท 14 ดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ:

  • ปิดรับระบบออนไลน์​ เวลา 23.59 น. วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กลุ่มอายุ:

 

10 กม.

ชาย หญิง
16-29 16-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป

 

5 กม.

ชาย หญิง
ทั่วไป (12 ปีขึ้นไป) ทั่วไป (12 ปีขึ้นไป)

 

วิ่งยุวชน 2 กม.

ชาย หญิง
ทั่วไป (3-12 ปี) ทั่วไป (3-12 ปี)