รับของที่ระลึก

รับหมายเลขแข่งขัน และของที่ระลึก

ไตรกีฬา

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

วัน : เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

 1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่งออนไลน์ (ประกาศต้นเดือน พ.ย. 2562)
  • LPT (ประเภทเดี่ยว)
  • LPT (ประเภททีม)
  • 25 ฟอร์ 25 สปรินท์ ไตรกีฬา
 2. ปริ้น และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 2. อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน
 3. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว

วิ่งการกุศล

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

วัน : เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 10.00 – 14.30 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

 1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่งออนไลน์ (ประกาศต้นเดือน พ.ย. 2562)
  • 10 กม.
  • 5 กม.
  • 2 กม.
 2. พิมพ์ และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 2. อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน
 3. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว