รับของที่ระลึก

รับหมายเลขแข่งขัน และของที่ระลึก

ไตรกีฬา

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

วัน : เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

  1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง
  2. ปริ้น และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

   1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
   2. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว

วิ่งการกุศล

สถานที่ : ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)

วัน : เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 10.00 – 14.30 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

   1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง
   2. พิมพ์ และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

   1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
   2. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว