รับของที่ระลึก

รับหมายเลขแข่งขัน และของที่ระลึก

ไตรกีฬา และ ทวิกีฬา

สถานที่ : อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

วัน : เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 – (ยกเลิกการแข่งขัน)

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

  1. ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2564)
   • LPT (ประเภทเดี่ยว)
   • LPT (ประเภททีม)
   • สปรินท์ ไตรกีฬา
   • ทวิกีฬา
  2. ปริ้น และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม

 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้

   1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
   2. ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว

*นักกีฬาจะต้องรับของที่ระลึกก่อนจะเช็คอินจักรยานที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ ลากูน่า โกรฟ