บริการรับ-ส่งจักรยาน

บริการรับส่งจักรยาน (ไป/กลับจากกรุงเทพและภูเก็ต)

สถานที่รับส่งจักรยาน

กรุงเทพ

จุดส่งจักรยาน: 17-18 พฤศจิกายน 2563

 

สถานที่:

จุดรับจักรยาน: 24-25 พฤศจิกายน 2563

 

สถานที่:

ภูเก็ต

จุดรับจักรยาน: 21 พฤศจิกายน 2563 (วันรับของที่ระลึก)

 

สถานที่: ลากูน่า โกรฟ, ลากูน่า ภูเก็ต – (ณ ลานจอดรถของลากูน่า โกรฟ (สถานที่แข่งขัน))

เวลา: 10.00 – 16.00 น.

จุดส่งจักรยาน: 22 พฤศจิกายน 2563 (หลังการแข่งขัน)

 

สถานที่: ลากูน่า โกรฟ, ลากูน่า ภูเก็ต – (ณ ลานจอดรถของลากูน่า โกรฟ (สถานที่แข่งขัน))

เวลา: 10.00 – 14.00 น.

หมายเหตุ:

  • ค่าบริการรับ-ส่งจักรยานขาไปและกลับ : 3,000 บาทต่อคัน
  • บริการเสริมรับ (12-16 พ.ย.) และส่ง (24-28 พ.ย.) จักรยานถึงประตูบ้าน : 750 บาทต่อเที่ยว (เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่าน Line chat เพื่อรายละเอียดที่อยู่ วันและเวลา)
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • การรับลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 15 พ.ย. 2563 (เวลา 23:59 น.)