บริการรับ-ส่งจักรยาน

บริการรับส่งจักรยาน (ไป/กลับจากกรุงเทพและภูเก็ต)

สถานที่รับส่งจักรยาน

กรุงเทพ

จุดส่งจักรยาน: วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

 

สถานที่:

*หากต้องการส่งจักรยานก่อนวันที่กำหนด กรุณาติดต่อโทรติดต่อร้าน

จุดรับจักรยาน:

 

สถานที่:

ภูเก็ต

จุดรับจักรยาน: วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (วันรับของที่ระลึก)

 

สถานที่:

จุดส่งจักรยาน: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 (หลังการแข่งขัน)

 

สถานที่:

หมายเหตุ:

  • ค่าบริการรับ-ส่งจักรยานขาไปและกลับ : 3,000 บาทต่อคัน
  • บริการเสริมรับและส่งจักรยานถึงประตูบ้าน : 800 บาทต่อเที่ยว หรือ เหมาไป-กลับ 1,500 บาท (เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่าน Line chat เพื่อรายละเอียดที่อยู่ วันและเวลา)
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • การรับลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 15 พ.ย. 2565 (เวลา 22:00 น.)