ทวิกีฬา

ทวิกีฬา

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาประจำปี 2564 พร้อมเปิดตัวการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตทวิกีฬา ประกอบไปด้วย วิ่ง 4 กม. ปั่นจักรยาน 55 กม. และจบด้วยวิ่งอีก 12 กม. โดยจัดขึ้นในวันเดียวกันกับการแข่งขันรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้สัมผัสเส้นทางปั่นจักรยานซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันอีกด้วย

การแข่งขันประเภทเดี่ยว

 

วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

 

 

ระยะทาง: วิ่ง 4 กม. – จักรยาน 55 กม. –  วิ่ง 12กม.

 

ค่าสมัคร : 

ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาพิเศษ (ถึง 15 ส.ค. 2565) 2,300 บาท 120 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทั่วไป (16 ส.ค. – 31 ต.ค. 2565) 2,650 บาท 135 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ค่าสมัครรวมบัตรงานเลี้ยงพาสต้า จำนวน 1 ใบ

*ราคาบัตรงานเลี้ยงพาสต้าเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*ราคาบัตรพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*แพ็คเกจถ่ายภาพ FinisherPix 1,500 บาท (50 ดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ:

  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กลุ่มอายุ:

ชาย หญิง
ทั่วไป (18 ปีขึ้นไป) ทั่วไป (18 ปีขึ้นไป)