ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ประเภทเดี่ยว)

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ประเภทเดี่ยว)

รีสอร์ทครบวงจร “ลากูน่าภูเก็ต” ได้ประกาศกำหนดการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 28 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วยการว่ายน้ำ 1.8 กม. ปั่นจักรยาน 55 กม. และวิ่ง 12 กม.

การแข่งขันประเภทเดี่ยว

 

วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

 

ระยะทาง: ว่ายน้ำ 1.8 กม. – จักรยาน 55 กม. –  วิ่ง 12กม.

 

ค่าสมัคร : 

ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาพิเศษ (ถึง 15 ส.ค. 2565) 3,650 บาท 210 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทั่วไป (16 ส.ค. – 31 ต.ค. 2565) 4,200 บาท 230 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ

*ราคาบัตรงานเลี้ยงพาสต้าเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*ราคาบัตรพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*แพ็คเกจถ่ายภาพ FinisherPix 1,500 บาท (50 ดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ:

  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กลุ่มอายุ:

ชาย หญิง
18-24 18-24
25-29 25-29
30-34 30-34
35-39 35-39
40-44 40-44
45-49 45-49
50-54 50-54
55-59 55-59
60-64 60-54
65-69 65 ปีขึ้นไป
70-74
75 ปีขึ้นไป