ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ประเภททีม)

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ประเภททีม)

พร้อมจับมือกันแข่ง ?

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ขอเชิญนักกีฬาร่วมจับมือกับเพื่อนนักกีฬา เพื่อแสดงศักยภาพของนักกีฬาแต่ละประเภท ในแต่ละระยะทาง ซึ่งประกอบด้วย ว่ายน้ำ 1.8 กม. ปั่นจักรยาน 55 กม. วิ่ง 12 กม. นักว่ายน้ำ นักปั่นจักรยาน และนักวิ่ง อายุ 18 ปีขึ้นไป ฝึกซ้อมอย่างมีวินัย และเตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายลงสนาม ทีมผสมชาย/หญิงสามารถ เข้าร่วมแข่งขันได้

การแข่งขันประเภททีม

 

วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

 

ระยะทางแข่งขัน: ว่ายน้ำ 1.8 กม. – จักรยาน 55 กม. – วิ่ง 12 กม.

 

ค่าสมัคร:

ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาพิเศษ (ถึง 15 ส.ค. 2565) 8,000 บาท 445 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทั่วไป (16 ส.ค. – 31 ต.ค. 2565) 9,100 บาท 485 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 3 ใบ

*ราคาบัตรงานเลี้ยงพาสต้าเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*ราคาบัตรพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*แพ็คเกจถ่ายภาพ FinisherPix 1,500 บาท (50 ดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ:

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กลุ่มอายุ:

 • ชาย (18 ปีขึ้นไป)
 • หญิง (18 ปีขึ้นไป)
 • ผสม (18 ปีขึ้นไป)

กติกาการแข่งขันประเภททีม

 

 1. ปฎิบัติตามกฎกติกาสำหรับประเภทบุคคล ยกเว้นกรณีกติกานั้นขัดกับการแข่งขันประเภททีม
 2. นักกีฬาประเภททีมในกีฬาใด หากแทรกแซง หรือ ขัดขวาการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคล เพื่อทำให้เสีย ประโยชน์ หรือ โอกาส จะถูกปรับโทษออก นอกจากนี้รวมถึงปั่นจักรยานในพื้นที่ระยะ 20 เมตรของนักกีฬาจะถูกปรับ โทษออกทั้งทีม
 3. หนึ่งทีมจะได้รับไมโครชิพจับเวลา 1 ตัว ในวันลงทะเบียนพร้อมหมายเลข เพื่อส่งต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 นักว่ายน้ำส่งต่อให้นักปั่นจักรยานในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเท่านั้น

3.2 นักปั่นจักรยานส่งต่อให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเช่นกัน

3.3 นักกีฬาทุกประเภทกีฬาต้องใสไมโครชิพบริเวณข้อเท้าเท่านั้น

 1. หากไม่ส่งมอบไมโครชิพในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น หรือ ไม่สวมชิพบริเวณข้อเท้าขณะเข้าเส้นชัยคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดงผลเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทีมนั้นๆ
 2. สมาชิกในทีมทั้ง 3 คน จะต้องเขียน/ติดเบอร์ในจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ภายในเวลา 06.15 น.

 

ว่ายน้ำ

 1. ปล่อยตัวว่ายน้ำกลุ่มสุดท้าย
 2. สวมหมวกว่ายน้ำของการแข่งขันเท่านั้น ถอดได้เมื่อส่งไมโครชิพให้นักปั่นจักรยาน ในพื้นที่ส่งมอบแล้วกติกาเส้น ทางจักรยาน

 

จักรยาน

 1. ต้องจอดจักรยานในพื้นที่จัดไว้ภายในวันที่รับของที่ระลึก ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.30 น. ไม่อนุญาตให้นำจักรยานออกจากพื้นที่จนกระทั่งได้รับมอบไมโครชิพจากนักว่ายน้ำ ฝ่าฝืนอาจถูกปรับออก หรือ ไม่อนุญาตแข่งขันจักรยาน
 2. หลังรับไมโครชิพจากนักว่ายน้ำแล้ว ให้ลากจักรยานผ่านจุดเชคพอยท์เวลาบริเวณประตูทางออก ก่อนขึ้นจักรยานในพื้นที่ที่กำหนด หากฝ่าฝืนจะถูกปรับโทษเวลา
 3. หลังส่งต่อไมโครชิพให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมแล้ว ให้จอดจักรยานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงเวลาเปิดนำจักรยานออก ฝ่าฝืนหรือขึ้นจักรยานอีกครั้งหลังผ่านจุดเช็คพอยท์เวลาเพื่อขี่เข้าจุดจอดจักรยานของทีม จะถูกปรับออกทันที

 

วิ่ง

 1. ไม่อนุญาตให้นักว่ายน้ำหรือนักปั่นจักรยานของทีมรอรับนักวิ่งในพื้นที่หลังเส้นชัย ให้รอรับหลังบริเวณดังกล่าวเพื่อความเรียบร้อยในการจัดการพื้นที่
 2. นักวิ่งต้องคืนไมโครชิพหลังเส้นชัย เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่รับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ