สปรินท์ ไตรกีฬา (บุคคล)

The Sprint Triathlon (0.5Km swim, 20Km bike, and 6Km run).  
Registrations Now Open!! 
EARLY BIRD RATE  from 21 Feb to 31 May 2024 

กลุ่มอายุ:

ชายหญิง
16-2916-29
30-3930-39
40-4940-49
50-5950-59
60 & over60 & over
*lower than 18 must has consent from parents
ค่าสมัคร :ผู้พำนักในประเทศไทยผู้พำนักต่างประเทศ
Early bird rate (21 Feb – 31 May 2024)THB 3,255USD 147
Regular rate (1 Jun – 31 Oct 2024)THB 3,833USD 168
Late rate (1 Nov – 11 Nov 2024)THB 5,100USD 189
On-site rate (16 Nov 2024)THB 5,100USD 189
 • *ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ
 • Additional pasta party ticket is THB 1,000 (USD 28) for adults and THB 500 (USD 14) for 5-12 years old.
 • Additional awards presentation ticket is THB 1,000 (USD 28) for adults and THB 500 (USD 14) for 5-12 years old.

หมายเหตุ

 • Online registration will open on Friday 21 February 2024 (23:59, UTC+7).
 • Online registration will close on Monday 11 November 2024 (23:59, UTC+7).
 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังการแข่งขันในปีหน้าได้
 • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Scroll to Top