กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการ : ประจำปี 2565

*อัพเดทเมื่อวันที่ 31/03/2565

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน

09.00 – 17.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน

07.00 – 17.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
08.00 น. ฝึกซ้อมจักรยาน (พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ) – 50 กม. ลากูน่า โกรฟ – เส้นทางจักรยาน LPT และ ทวิกีฬา

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน

10.00 – 17.00 น. รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
10.00 – 17.30 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
10.00 – 17.30 น. นักกีฬานำฝากจักรยานและอุปกรณ์* ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น. ชี้แจงกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน เป็นภาษาอังกฤษ* อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
13.00 – 14.00 น. ชี้แจงกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน เป็นภาษาไทย* อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
14.30 – 15.30 น. แถลงข่าว อังสนา คอนแวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น สเปซ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
18.00 น. งานเลี้ยงพาสต้า ปาร์ตี้ อังสนา บอลรูม – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
*นักกีฬาทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วม

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน

05.00 – 06.15 น. นักกีฬารายงานตัว ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
05.00 – 11.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
05.00 – 12.30 น. บริการปฐมพยาบาล ลากูน่า โกรฟ และ ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
05.30 – 06.50 น. นักกีฬา LPT และ สปรินท์ เตรียมพร้อม ณ จุดปล่อยตัวว่ายน้ำ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต – ชายหาด
06.30 น. ปล่อยตัว LPT นักกีฬาแนวหน้า (ชาย) โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต – ชายหาด
06.31 น. ปล่อยตัว LPT นักกีฬาแนวหน้า (หญิง) โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต – ชายหาด
06.33 น. ปล่อยตัว LPT นักกีฬารุ่นอายุ แบบ Rolling start (ปล่อยกลุ่มละ 6 คนทุก 5 วินาที) โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต – ชายหาด
06.45 น. ปล่อยตัว ทวิกีฬา ลากูน่า โกรฟ – จุดปล่อยตัว
06.55 น. (ประมาณ) นักกีฬา LPT คนแรกขึ้นจากน้ำ ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ำ
07.15 น. ปล่อยตัว สปรินท์ แบบ Rolling start (ปล่อยกลุ่มละ 6 คนทุก 5 วินาที) โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต – ชายหาด
07.35 น. คัต ออฟว่ายน้ำ สปรินท์ (20 นาที หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ำ
07.38 น. คัต ออฟว่ายน้ำ LPT (1.05 ชม.หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ำ
07.40 น. คัต ออฟปล่อยตัวจักรยาน สปรินท์ (25 นาทีหลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
07.40 น. คัต ออฟวิ่ง ทวิกีฬา กิโลเมตรที่ 4 (55 นาทีหลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – วิ่งรอบที่ 1
07.43 น. คัต ออฟปล่อยตัวจักรยาน LPT (1.10 ชม.หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
07.45 น. คัต ออฟปล่อยตัวจักรยาน ทวิกีฬา (1 ชม.หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
08.00 – 13.00 น. จุดพักนักกีฬาและบริการนวดเปิดให้บริการ ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
08.10 น. (ประมาณ) จักรยาน LPT คันแรกเข้าสู่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
08:17 น. (ประมาณ) นักกีฬาสปรินท์คนแรกเข้าเส้นชัย ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
08.48 น. คัต ออฟจักรยาน LPT กิโลเมตรที่ 19  (2.15 ชม.หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน)

หลังเวลาตัดสิทธิ์ กรรมการสนามจะชี้ทางปั่นให้นักกีฬาลัดกลับจุดเปลี่ยนฯ ทั้งนี้ ผลแข่งจะเป็นโมฆะ เนื่องจากผิดกฏ

เส้นทางจักรยาน LPT กิโลเมตรที่ 19
08:50 น. (ประมาณ) นักกีฬา LPT คนแรกเข้าเส้นชัย ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
10.03 น. คัต ออฟจักรยาน LPT (3.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
10.30 – 11.00 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลผู้ชนะทั่วไป ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
10.30 – 13.30 น. เปิดจุดเปลี่ยนการแข่งขันให้นักกีฬานำจักรยานออก ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยนการแข่งขัน
11.03 น. คัต ออฟวิ่ง LPT กิโลเมตรที่ 6 (4.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – วิ่งรอบที่ 1
12.03 น. คัต ออฟเส้นชัย LPT (5.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ซาน่า บีช อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
12.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ