ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (elite)

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ประเภทเดี่ยว)

รีสอร์ทครบวงจร “ลากูน่าภูเก็ต” ได้ประกาศกำหนดการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 28 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ประกอบไปด้วยการว่ายน้ำ 1.8 กม. ปั่นจักรยาน 50 กม. และวิ่ง 12 กม.

การแข่งขันประเภทเดี่ยว

 

วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

 

ระยะทาง: ว่ายน้ำ 1.8 กม. – จักรยาน 50 กม. –  วิ่ง 12กม.

 

ค่าสมัคร : 

ผู้พำนักในประเทศไทย ผู้พำนักต่างประเทศ
ราคาพิเศษ (22 ก.พ – 31 มี.ค 2566) 4,450 บาท 230 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทั่วไป (1 มิ.ย – 31 ต.ค 2566) 5,200 บาท 258 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาใกล้วันแข่งขัน (1 มิ.ย – 13 พ.ย 2566) 6,000 บาท 275 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาหน้างาน (19 พ.ย 2566) 6,000 บาท 275 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ

*ราคาบัตรงานเลี้ยงพาสต้าเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*ราคาบัตรพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมใบละ 950 บาท (32 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ และ 475 บาท (16 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

*แพ็คเกจถ่ายภาพ FinisherPix 1,500 บาท (50 ดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ:

  • เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 22 ก.พ 2566 เวลา 23.59 น.
  • ปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 พ.ย 2566 เวลา 23.59 น.
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • ราคาข้างต้นรวมบัตรสำหรับเข้างานเลี้ยงพาสต้าและงานมอบรางวัลแล้ว
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังการแข่งขันในปีหน้าได้
  • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กลุ่มอายุ:

ชาย หญิง
18-24 18-24
25-29 25-29
30-34 30-34
35-39 35-39
40-44 40-44
45-49 45-49
50-54 50-54
55-59 55-59
60-64 60-54
65-69 65 ปีขึ้นไป
70-74
75 ปีขึ้นไป