ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (Elite)

Asia’s premier and award-winning destination resort Laguna Phuket has announced the award-winning race’s 30th annual edition is to take place on Sunday, 17 November 2024. Comprising signature race distance of 1.8Km swim, 50Km bike, and 12Km run.
Registrations Now Open!! 
EARLY BIRD RATE  from 21 Feb to 31 May 2024 

กลุ่มอายุ:

Pro/Elite MalePro/Elite Female
18 & Over18 & Over
* ELITE racers are competing against the PROS and for the Price Money.
* Once registered for ELITE you will NOT be ranked in your age group.
* Swim Times for ELITE male racers should be below 29 minutes for the 1800 meters swim.
* Swim Times for ELITE female racers should be below 32 minutes for the 1800 meters swim.
ค่าสมัคร :ผู้พำนักในประเทศไทยผู้พำนักต่างประเทศ
Early bird rate (21 Feb – 31 May 2024)THB 4,673USD 242
Regular rate (1 Jun – 31 Oct 2024)THB 5,460USD 271
Late rate (1 Nov – 11 Nov 2024)THB 6,300USD 289
On-site rate (16 Nov 2024)THB 6,300USD 289
 • *ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ
 • Additional pasta party ticket is THB 1,000 (USD 35) for adults and THB 500 (USD 18) for 5-12 years old.
 • Additional awards presentation ticket is 1,000 (USD 35) for adults and THB 500 (USD 18)  for 5-12 years old.

หมายเหตุ

 • Online registration will open on Wednesday 21 February 2024 (23:59, UTC+7).
 • Online registration will close on Monday 11 November 2024 (23:59, UTC+7).
 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • ค่าสมัครรวมบัตร งานเลี้ยงพาสต้า และ พิธีมอบรางวัล จำนวน 1 ใบ
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังการแข่งขันในปีหน้าได้
 • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Scroll to Top