เส้นทางการแข่งขัน

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา

ระยะทาง: ว่ายน้ำ 1.8 กม. – จักรยาน 55 กม. – วิ่ง 12กม.

จุดปล่อยตัวว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ

ปั่นจักรยาน

วิ่ง

จุดเปลี่ยนการแข่งขัน/เส้นชัย

ว่ายน้ำ 1.8กม.

เส้นทางการว่ายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เริ่มจากชายหาดโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ว่ายน้ำในทะเลระยะทาง 1,300 เมตร จากนั้นวิ่งข้ามชายหาดและว่ายน้ำในทะเลสาบระยะทาง 500 เมตร เพื่อขึ้นจากน้ำบริเวณจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ ลากูน่า โกรฟ

จักรยาน 55 กม.

เส้นทางจักรยานยังคงความปลอดภัย ประสบการณ์แข่งขันที่ประทับใจบนถนนในภูมิประเทศท่ามกลางสวนยาง ทุ่งสับปะรด เลียบชายหาด ไต่เนินเขา ศาสนสถานและชุมชนของภูเก็ต

วิ่ง 12 กม.

วิ่งบนถนน ทางเดิน และสนามหญ้า ภายในบริเวณโรงแรมกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ผ่าน หมู่บ้านลากูน่าตอนเหนือ และวิ่งวนกลับมายังโบสถ์ริมลากูน ผ่านคาแนล วิลเลจ และเข้าเส้นชัยที่ ซาน่า บีชคลับ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต  มีจุดให้น้ำ 3 จุด ห่างกันประมาณทุกๆ 2 กม. ซึ่งนักกีฬาต้องวิ่งวนบนเส้นทางดังกล่าว 2 รอบๆละ 6 กม.

ทวิกีฬา

ระยะทาง: วิ่ง 4 กม. – จักรยาน 55 กม. – วิ่ง 12 กม.

วิ่ง (4 กม.)

จักรยาน

วิ่ง (12 กม.)

วิ่ง 4 กม.

วิ่งบนถนน ทางเดิน และสนามหญ้า ภายในบริเวณโรงแรมกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ผ่าน หมู่บ้านลากูน่าตอนเหนือ และวิ่งวนกลับมายังโบสถ์ริมลากูน ผ่านคาแนล วิลเลจ และเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขันที่ ลากูน่า โกรฟ  มีจุดให้น้ำ 2 จุดสำหรับเส้นทาง 4 กม. ห่างกันประมาณทุกๆ 2 กม.

จักรยาน 55 กม.

เส้นทางจักรยานยังคงความปลอดภัย ประสบการณ์แข่งขันที่ประทับใจบนถนนในภูมิประเทศท่ามกลางสวนยาง ทุ่งสับปะรด เลียบชายหาด ไต่เนินเขา ศาสนสถานและชุมชนของภูเก็ต

วิ่ง 12 กม.

วิ่งบนถนน ทางเดิน และสนามหญ้า ภายในบริเวณโรงแรมกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ผ่าน หมู่บ้านลากูน่าตอนเหนือ และวิ่งวนกลับมายังโบสถ์ริมลากูน ผ่านคาแนล วิลเลจ และเข้าเส้นชัยที่ ซาน่า บีชคลับ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต  มีจุดให้น้ำ 3 จุด ห่างกันประมาณทุกๆ 2 กม. ซึ่งนักกีฬาต้องวิ่งวนบนเส้นทางดังกล่าว 2 รอบๆละ 6 กม.

สปรินท์ ไตรกีฬา

ระยะทาง: ว่ายน้ำ 0.5 กม. – จักรยาน 20 กม. – วิ่ง 6 กม.

จุดปล่อยตัว

ว่ายน้ำ

จักรยาน

วิ่ง

จุดเปลี่ยนการแข่งขัน/เส้นชัย

ว่ายน้ำ 0.5 กม.

เส้นทางการว่ายน้ำเริ่มจากชายหาดโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ว่ายน้ำในทะเลสาบระยะทาง 500 เมตร แล้วขึ้นจากน้ำบริเวณจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ณ ลากูน่า โกรฟ

จักรยาน 20 กม.

เส้นทางจักรยานยังคงความปลอดภัย ประสบการณ์แข่งขันที่ประทับใจบนถนนในภูมิประเทศท่ามกลางสวนยาง ทุ่งสับปะรด เลียบชายหาด ไต่เนินเขา ศาสนสถานและชุมชนของภูเก็ต

วิ่ง 6 กม.

วิ่งบนถนน ทางเดิน และสนามหญ้า ภายในบริเวณโรงแรมกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ผ่าน หมู่บ้านลากูน่าตอนเหนือ และวิ่งวนกลับมายังโบสถ์ริมลากูน ผ่านคาแนล วิลเลจ และเข้าเส้นชัยที่ ซาน่า บีชคลับ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต  มีจุดให้น้ำ 3 จุด ห่างกันประมาณทุกๆ 2 กม. ซึ่งนักกีฬาต้องวิ่งวนบนเส้นทางดังกล่าว 2 รอบๆละ 6 กม.